Viktige reparasjoner

I september – og litt i oktober – foregikk det viktige reparasjoner på fyret.  Styret har vært klar over at vinduene har trengt en overhaling.  Vi har ønsket å få fagfolk til å være med på den jobben – særlig vinduet mot nord i de blå stuene.  Der har vi oppdaget råte.  Så derfor – hyggelige Thomas Løken inntok maskinhuset i midten av september.  Vinduet ble tatt ut og båret ut i maskinhuset.  Hullet i veggen inne på fyret ble dekket med en plate.

Første etappe «vedlikehold gamle vinduer» høsten 2018. Profesjonell hjelp fra Løken Bygg. (Foto Inger S. Eriksen)

Det viste seg at det var flere råtne felt i det gamle vinduet, og Thomas felte inn nytt treverk flere steder.  Glassene ble selvfølgelig tatt ut og rengjort og alle overflater ble grundig skrapet.  Tre lag hvit linoljemaling ble påført og gamle, rustne beslag ble byttet ut.  Det var en mer omfattende jobb enn vi hadde tenkt oss.  Det ble bra da det hele var over.  Resten av vinduene skal tas til våren – med hjelp av Thomas.  De er høyst sannsynlig ikke så ødelagte.

Parallelt med dette jobbet Knut-Arne Ekern, Øyvind Berg og Per Ole Bjørklund med å legge skifer på taket på sanitærbygget.  Det er en jobb som har ligget over oss en stund og som det var veldig, veldig godt å få gjort.  Siden alt på fyret er fredet, er det ikke bare-bare å gjøre en slik jobb.  Man kan ikke kjøpe hvilken som helst skifer i nærmiljøet.  På «det store nettet» ble en selger på Stord sporet opp og skifer i riktig format kom på pall.  Transporten kostet mer enn steinen!