«Verdi 200» på Filtvet fyr

Opera i fyrstuene med Marit Sehl og Ieva Berzina. (Foto Inger S. Eriksen)

Lokalsamfunnet Filtvet har fostret operasangeren Marit Sehl.  Med utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Operaskolen ved Sydney Opera House var hun en selvskreven gjest da  ideen kom om å henge oss på «Verdi 200» – markeringen av 200- årsdagen for Guiseppe Verdis fødsel.

Stuene fyltes av operaglade.  Det ble en strålende aften hvor Marit ledsaget oss gjennom musikk fra operaens spede begynnelse og frem til Verdis aktive år.

Små italienske retter med passende drikke til ble også servert.