Tilbud

Filtvet Fyrs Venner ønsker å tilby publikum muligheten foren variert bruk av fyreiendommen.  Hele sommerhalvåret ligger for det første hagen og stranda åpen for aktiv bruk til bading og rekreasjon.  Ved siden av det ønsker venneforeningen at eiendommen skal brukes til:

Fyrhistorisk museum

Sommeren 2013 kunne Venneforeningen invitere publikum inn i kjelleren under kjøkkenet.  Der var den første delen av det planlagte fyrmuseet montert – med plansjer som fortalte fyrets historie i tekst og bilder.  Sommeren etter ble verdens (?), Europas (?) eller Norges minste kino satt i drift.  Der vises små «filmer» basert på fotografier.  Vi før høre og se Filtvet Fyrs Venners historie, losens historie og Hans Laaches historie.  Hans Laache var og er nabo til fyret og er godt forbi 90 år gammel.  Han  forteller om oppveksten i fyrets nærhet og om sine opplevelser fra krigsutbruddet i 1940.  Veggene i fyrmuseet er malt slik at man får en følelse av å se med røntgenøyne gjennom veggene på naturen utenfor – i skumringslyset.  Og jamen har ikke fyrvokter Thomas Neumann funnet sin plass i en krok!  Maleriet er det Hans Willemsen som har stått for.  Han er en av de syv som har jobbet  i nesten to år med planlegging og utforming fyrmuseet .

I fyrmuseet finnes også en vegg med sjøkart over Oslofjorden og med de viktigste fyrene plottet inn.  Det er gitt informasjon om de aktuelle fyrene og man kan trykke på knapper som får det aktuelle fyret til å lyse med riktig karakteristikk.  Sommeren 2016 ble det også montert en modell av Filtvetstranda med Blücher i forgrunnen og informasjon om krigsutbruddet i 1940.  En flott modell av fyret slik det så ut da det var nytt har også fått plass.  De to modellene (krigsutbruddet og fyrbygningen) er det Knut Gransæther som er mester for.

Maskinhuset ute på gårdsplassen ble pusset opp innvendig vinteren 2016/2017 og sommeren 2017 ble det tatt i bruk som et ekstra utstillingsrom.

Konserter

Helt fra 1998 har det vært arrangert jazzkonsert på fyret.  Den første fant sted i mai 1998 – en måneds tid etter at venneforeningen var etablert.  Etter det er utstillingsåpningen i juni alltid ledsaget av en jazzkonsert.

De første årene ble konserten holdt på gårdsplassen utenfor porten.  Men da det et år blåste veldig, og styret fant at det var umulig å avholde konsert der, ble den flyttet opp i fyrhagen. Det viste seg at hagen egner seg godt til utendørs konserter.  I 2007 var også hagen et uaktuelt sted pga arbeider med legging av kommunal kloakkledning, og konserter ble atter en gang flyttet – denne gangen til området syd for naustet.  Publikum vaglet seg på svaberg og brygge, og nok et fint konsertsted var etablert.

Utstillinger

Utstillinger er en viktig del av virksomheten.  Foruten den årvisse sommerutstillingen i «Galleri Filtvet Fyr» har det også vært gjennomført andre typer utstillinger (f.eks. fotoutstilling), og det legges stadig planer for nye.

Foredrag

Stuene egner seg også godt for kåserier og foredrag.  Pga plassmangel vil det dreie seg om emner for spesielt interesserte.  Hvis vi sitter tett, er det plass til 40 mennesker i «de blå stuene».

Utleie (møter og mindre selskaper)

Fyret leies ut til bedrifter, foreninger/lag og privatpersoner til møter og enkel selskapelighet.  Utleietiden begrenses til tidsrommet kl. 08.00 til 23.00.  I perioder hvor det er montert utstilling, leies fyret ikke ut.

Stuene på fyret gir en god atmosfære, men det er viktig å merke seg at plassen er begrenset.

All utleie er basert på selvbetjening.  Utleieansvarlig sørger for å låse opp og låse igjen og at alt ønsket utstyr er tilgjengelig.  Fyret har fullt utstyrt kjøkken (rask oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og servise/bestikk til ca. 30 personer).

Det er ikke anledning til å overnatte på fyret.

Fyret er også utstyrt for konferanser, og har egen videokanon, skjerm og flip-over.  Det er installert ice.net router på fyret. Pga plassen anbefaler vi ikke flere enn 18 – 20 personer i et møte.

For mer info om utleie, ta kontakt via e-post:  post@filtvetfyr.no.

Prisene er:

  • For bedrifter: kr. 2.500
  • For private og foreninger/lag  – ikke-medlem: kr. 1.500
  • For private og lag/foreninger – medlem: Kr. 1.200

Når det i tillegg legges beslag på en dag i for- eller etterkant pga pynting/rydding, tas det kr. 500 i tillegg.

Omvisning

Fyret tar også imot grupper for omvisning.  Det koster kr. 50 pr. person opp til 10 personer og kr. 500 pr. gruppe over 10 personer.  Hvis gruppa er så stor at det er nødvendig med to omvisere, blir prisen kr. 1 000.

For mer info om omvisning, ta kontakt via e-post:  post@filtvetfyr.no.

Opplegg for skoler og barnehager

Skoleklasser og barnehager tas imot til omvisning på fyret.  Fyret kan også stilles til disposisjon for skoler/barnehager som ønsker å gjennomføre sitt eget opplegg.  Det er gratis for slike grupper å komme på fyret.