Styret

Filtvet Fyrs Venner ledes av et styre på åtte personer med fire varamedlemmer.  Et medlem med vara oppnevnes av Hurum kommune.  Styret ble utvidet på årsmøtet i 2018 fra seks til åtte medlemmer og fra 3 til 4 varamedlemmer.

For 2024 består styret av:

Leder
Kari Skive Stuvøy (fra 2020 – styremedlem fra 2018)

Styremedlemmer

Inger Stokstad Eriksen (fra 2002 – vara fra 2001)

Per Ole Bjørklund (fra 2019 – vara fra 2018)

Ingrid R. Wittussen (fra 2013)

Knut-Arne Ekern (fra 2020 – leder fra 1998 – 2020)

Olav Grimstad – kommunalt oppnevnt (2023 – vara fra   )

Nye i styret i 2024 er

Helge Nome

Frantz Jørgensen

Varamedlemmer

Fred Nederhoed (fra 2019 – styremedlem 2010 – 2018)

Synnøve Gimmestad (fra 2022)

Yngve Røskestad (fra 2022)

Kommunalt medlem – ikke oppnevnt

Har du spørsmål om arrangementer, leie, medlemskap etc. kan du kontakte oss på post@filtvetfyr.no.

Styreleder kan også kontaktes på telefon 91 66 27 72.