Stor stas på Filtvet fyr

Stor stas var det, ja, da Filtvet Fyrs Venner inviterte til «fest» på fyret for å markere at foreningen hadde eksistert i 25 år – 25 spennende, lærerike og morsomme år! Spenningen var stor – hvor mange ville komme til denne festen med gratis inngang, taler og konsert? Er det nok mat? Nok kake?

Det var nesten nok kake til alle!

Og de strømmet på! Etter velkomst ved styreleder Kari Skive Stuvøy og litt musikk ved Jan Thommessen og hans kumpaner Frode og Torjus, fikk Kirsti Kolle Grøndahl ordet. Hun var stortingspresident på slutten av nittitallet da «kampen om Filtvet fyr» sto. Ordfører Lene Conradi kom med gratulasjonshilsen fra kommunen med blomst og et økonomisk tilskudd til foreningen. Tidligere styreleder, men fortsatt styremedlem, Knut-Arne Ekern, fortalte om den spennende tiden før det hele ble avgjort ved stortingsvedtak i desember 1999: Hurum kommune skulle få overta fyret til en pris som var 10% av den opprinnelige taksten på 3,5 mill. kroner.

Styreleder gjennom 22 år, Knut-Arne Ekern, fortalte om den store jobben som ble gjort for å sikre Filtvet fyr for allmennheten.

Så var det suppe! På Filtvet bor Zoltan Juhasz, medlem i venneforeningen og god til å lage mat. Han har sin bakgrunn fra Slovakia og røtter i Ungarn. Han hadde laget ekte, ungarsk gulasj i digre kjeler – godt assistert av styret med ekstrahjelp. Men var det nok? Køen var lang, men alle fikk – noen til og med to ganger. Og enda var det litt igjen. Og etter mat – hva kommer da? Kaffe og kake – den sistnevnte med bilde av fyret på, selvfølgelig. Kakestykkene ble ikke så store, men utdelerne skjelte til køen og prøvde å porsjonere ut så godt de kunne. Men de to ekstra langpannekakene måtte tas i bruk.

Folket strømmet til fyret!

Enda et innslag dukket opp – kanskje overraskende på noen: Utnevnelse av æresmedlemmer i Filtvet Fyrs Venner! Det hadde ikke skjedd før. Fem fyrvenner var vunnet verdige og fire av dem var til stede: Knut-Arne Ekern, Randi Maakestad, Reidar Kristensen og Inger Stokstad Eriksen. Den femte er Knut Gransæther. De fikk overrakt et diplom (med motiv av fyret – trykk av akvarell av Olav Grimstad) og en blomsterbukett.

Ola Bremnes i aksjon. Til alles glede avsluttet han med «Har du fyr»

Siste post på programmet var konsert i naustveggen med Ola Bremnes trio. Ola kom ens ærend fra Svolvær, men ble litt engstelig kvelden før fordi flyet han skulle ha tatt ble kansellert pga tåke. Og tåke var det lørdag morgen også. Men vi vet at Widerøe, de smetter opp ved det minste lille glimt av himmel. Så også denne gangen. Det ble en lykkelig slutt og trioen levde opp til forventningene. Og de avsluttet heldigvis med «Har du fyr» – Ola Bremnes er mannen bak. Det ble en rolig, ettertenksom og god stund der på stranda.

Og VÆRET? Det spilte på lag! Og hvor mange var innom fyret denne dagen? Vanskelig å si; ikke så lette å telle. Men vi prøvde, og tipper på 150?