Rolf Røskestad på fyret

Det ble to flotte helger!  Stuene på fyret ble fylt av mange interesserte og imponerte mennesker.  Særlig mange var innom den første og den siste dagen.  Mange, mange i søndre del av Hurum kjenner godt til Rolf Røskestad og mange, mange har et bilde malt av ham på veggen.

På åpningsdagen ble alle ønsket velkommen av styremedlem i venneforeningen, Randi Maakestad.  Deretter presenterte Rolfs ene datter, Grethe Røskestad Hauge, sin far.  Det var fint å høre; mange av oss hadde selvfølgelig ikke detaljene fra Rolfs liv inne i oss fra før.  Flere av oss var heller ikke klar over bredden i Rolfs produksjon – og mengden!

Bente R. Braathen (t.v.) og Grethe R. Hauge (Foto Inger S. Eriksen)

Så var det fritt frem for alle å vandre rundt og beskue bildene, snakke med familien (den andre datteren, Bente R. Braathen var også til stede).  Noe arrangørene la merke til var at veldig mange ble lenge i lokalet.  Mange hyggelige samtaler foregikk.

Venneforeningen takker Bente og Grethe for samarbeidet.  Takken går selvfølgelig også til ektefellene deres – Øystein Braathen og Per Olav Hauge.  De bidro sterkt til to vellykkete helger de også!