«På to hjul i Europa» 21. januar 2011

Eva og Fred på tur i Europa (foto privat)

Fred Nederhoed hadde 24 tilhørere i sin hule hånd da han fortalte om sine mange sykkelturer rundt omkring i Europa – med hovedvekt på  landene øst på kontinentet.  Han hadde mange bilder å vise frem – både av sin reisepartner Eva, men også av folk og fe de traff langs veiene.