Om boka «Kapp Hjertestein»

Espen Ytreberg har skrevet boka «Kapp Hjertestein».  Den handler om da Roald Amundsen med skuta «Maud» ville prøve å komme seg helt øst til Nordøstpassasjen for så å la seg drive sydover og passere over Nordpolen.  Det var ikke så enkelt, og tok flere år.  Han gikk i slutt i land i Alaska og overlot båt og mannskap til å fullføre reisen uten ham.

Espen Ytreberg i engasjert aktivitet på Filtvet fyr (Foto Inger S. Eriksen)

Det helt spesielle med turen var at han helt nordøst i Sibir tok med seg to små jenter tilbake til Norge – i 1921.  Den yngste var foreldreløs, mens den eldste hadde foreldre i live.  De ba Amundsen om å ta deres datter også med seg til Norge.  Jentene bodde hos ham på «Uranienborg» i Svartskog, gikk på norsk skole, lærte seg norsk og fikk norske venner.  Selv var han mye borte, og jentene ble overlatt til ansatte og venner.  I 1924 ble de brått sendt tilbake via USA /Canada – første etappe med Amerikalinjens Bergensfjord.

Sett med våre øyne fra i dag, høres dette både brutalt og umenneskelig ut.  Det er en utrolig historie, og den ble fortalt med stort engasjement av Espen Ytreberg.  Halvannen time gikk veldig fort; de fleste satt ganske fjetret og hørte på.  Det ble en særdeles interessant kveld på fyret.

Forfatteren påpekte at bokas tittel – Kapp Hjertestein – kunne lede tankene inn på et hjerte av stein og umenneskelighet (innholdet tatt i betraktning).  Men navnet er enkelt og greit en oversettelse av stedsnavnet der jentene ble plukket opp.  Kapp Hjertestein er en klippe – akkurat som Nordkapp.