Møbeltapetseringskurs

Seks ivrige møbeltapetsererspirer deltok på kurset – også denne gangen ledet av Solveig Bamrud.  Stolene som ble båret inn på fyret var av varierende størrelse, antall (6 spisestuestoler) og vanskelighetsgrad.  Kun en ble «ferdig» med sin stol (bånd skulle limes på hjemme), men vedkommende stilte med fordel – hadde vært med på kurs før.

Det er mange operasjoner når man trekker om en gammel stol. Det kjedeligste, og kanskje det mest slitsomme, er å fjerne alt gammelt. (Foto Inger S. Eriksen)

Ved siden av tips og veiledning til å utføre arbeidet, fikk alle forståelse for hvorfor det er dyrt å trekke om stoler.  Det tar tid!  Og – det er slitsomt!

En helg til må brukes til å fullføre jobben.  Når kommer Solveig og fyrstyret tilbake til.  Godt jobba, alle deltakere – takk for innsats og to hyggelige helger!