Kurs i møbeltapetsering

Vi går nye veier på Filtvet fyr.  På årsmøtet i 2018 ble styret utvidet med to medlemmer samt et ekstra varamedlem.  Det kom etter hvert frem at et av de nye styremedlemmene, Solveig Bamrud, hadde utdannelse som møbeltapetserer.  Det er ikke det hun praktiserer i arbeidslivet i dag, men ideen om et lite  kurs i faget – Filtvet fyr – kom på bordet.  Det er spennende å prøve nye aktiviteter, så forslaget ble banket igjennom.

Fiks ferdige stoler! (Foto Inger S. Eriksen)

Helgen 2. – 3. februar møttes 6 spente frem på fyret med hver sin stol.  Solveig var rolig, blid og entusiastisk kursleder, og alle ble loset gjennom de forskjellige arbeidsoperasjonene.  Det var mye arbeid – ikke minst krevde det tid å plukke de gamle materialene vekk.  Solveig hadde tatt mål av alle stolene i forkant, deltakerne hadde valgt stoff og da kurset startet var alt som trengtes på plass.

Det viste seg at de 10 timene som var satt av i løpet av helgen, var for lite, og fire i gruppa møttes både tirsdag og onsdag i påfølgende uke.  Etter ca. 12 ekstra timer var alt klart!  Femtemann ble ferdig på søndag og den 6. hadde ikke anledning til å møte på kveldstid.  Solveig skal stå for spesialbehandling til henne.

Når er neste kurs, Solveig?