Kunstutstillinger i perioden 2004 – 2008

Fra sommerutstillingen i 2018

I 2008 var arbeider av de to grafikerne Rolf Nerli og Ynge Reidar Vold å se på fyret.  Ved siden av disse to viste Anne Gro Torstvedt sine glassfat og -smykker.  Denne sommeren hang også fotoutstillingen «10 år med Filtvet Fyrs Venner» i vaktrommet i 2. etasje gjennom hele sommeren.  Dette var en markering av at det var 10 år siden stiftelsesdagen 15.4.1998.

Beate Strindberg disponerte de blå stuene med sin grafikk i 2007, mens Kristine Fornes inntok den gule stuen og siderommet med sin tekstilkunst.  For første gang ble også vaktrommet i 2. etasje brukt til utstilling.  Der regjerte Tiril b Bjørkvold med sin fotokunst – bilder trykket på ubearbeidete masseark fra Södra Cell Tofte AS.

2006 sto i glasset tegn med Maud Forsblad og Kari Ulleberg som utstillere.  De fikk følge av grafikeren Tore Stoa.  Han hadde med seg bilder med maritimt tilsnitt.

Konrad Mehus og Bente von Krogh viste i 2005 henholdsvis smykker og keramikk.

Sommeren 2004 ble den første kunstutstilling presentert.  Da var det meste av 1. etasje restaurert, og det var mulig å invitere gjester inn.  Utstillingen var viet lokale kunstnere – eller kunstnere med lokal tilknytning.  Da presenterte vi Geir Harald Samuelsen, Olav Grimstad, Isabel Aragon og Målfrid Rønneberg.

Andre utstillinger

Høsten 2005 monterte vi fotoutstillingen «Utsikt fra Filtvet Fyr 1905 – 2005».  Dette var et ledd i markeringen av unionsoppløsningen.  Vi fant frem til bilder av båter som hadde passert fyret jevnlig og bilder av hendelser rundt fyret.  Denne utstillingen var veldig populær blant publikum, og det meste av den henger fortsatt oppe i vinterhalvåret.