Kåserier før 2009

Torbjørn Færøvik holdt foredrag om «Kina – en reise på livets elv» 6. november 2007

Det er et sterkt ønske fra fyrstyret at fyrbygningene skal brukes også i vinterhalvåret – ikke bare til utleie.  Derfor har vi prøvd å fylle rommene med meningsfull aktivitet også i den kalde og mørke tiden.  Det er veldig flott å være inne i fyrbygningen når det mørkt, det blåser og sjøen slår opp rundt huset.

Kåserier og foredrag vi har hatt før 2009:

Januar 2008:  «Fremtiden i våre hender – gjenbruk av tekstiler» ved Eva Synnøve Bryn

Desember 2007:  Berit og Günther Salzmann demonstrerte hvordan vi kan pynte til jul

November 2007:  Torbjørn Færøvik holdt foredrag om «Kina – en reise på livets elv».  Se bilde til høyre.

Oktober 2006:  Nils Johan Rønniksen viste lysbilder og fortalte om «Ho-Ho’s jordomseiling 1933 – 1936.

Mars 2006:  Unni og Arne Smith viste bilder og fortalte om «R/S Livs jubileumstur til Nord-Norge i 1995».