«Hvorfor kalles dette kunst?»  Om å forstå moderne kunst.
v/Berit Myhrvold – 15. mars 2012

Fulle stuer var det denne kvelden i mars.  Kveldens tema lokket.  Ble vi klokere?  Det er kanskje litt usikkert.  Men fint, var det.

Før Myhrvold tok ordet, ga 9 unge sangere fra Hurum kommunes kulturskole oss en smakebit av hva de kan prestere.  Det satt mange imponerte tilhørere i stuene etterpå.  Takk skal dere ha – og takk til sanglærer’n Tor-Einar Vea!