Hva med å lære å spleise tauverk?

Det kan du bli med på to tirsdagskvelder i oktober – nemlig 11. og 18 kl. 18 – 21.  Da kommer Jan Gustavsen med utstyr og ivrig instruksjon i kunsten.  Han vil også ta for seg noen av de mest aktuelle knutene.  Du behøver selvsagt ikke å ha båt for å kunne være med på dette!

Vi tar kr. 300 i deltakeravgift.  Meld deg på til Knut-Arne Ekern tlf. 90 73 06 49 innen 6. oktober.