Hjem

Filtvet fyr var tidligere Buskerud fylkes eneste operative fyr og ligger på sydspissen av Hurumlandet i Asker kommune. Fyret er et markant landemerke ved innseilingen til den trange delen av Oslofjorden, og har hatt stor betydning for skipsleden inn til hovedstaden. Fyrstasjonen sto ferdig i 1877 – og ble i 1919 ble elektrifisert som en av landets første, og etterhvert automatisert i 1985. Filtvet Fyr ble fredet i 1997 som kulturminne. I 2000 ble Filtvet Fyr overdratt fra Staten til Hurum kommune (nåværende Asker).  Kommunen inngikk deretter en avtale med Filtvet Fyrs Venner.