Historien

Filtvet fyr er tidligere Buskerud fylkes eneste operative fyr og ligger på sydspissen av Hurumlandet ved innseilingen til den trange delen av Oslofjorden, og har hatt stor betydning for navigasjonen i den svært trafikkerte skipsleden inn til hovedstaden.

Den første fyrlykta på Filtvet Fyrstasjon ble tent i 1840 og ble oppsatt i gavlveggen i en privat bygning bak den nåværende fyreiendommen.  Etter hvert som skipstrafikken økte utover på 1800-tallet, fikk også fyret større betydning.  Christiania og Drøbak Havnekommisjon vedtok derfor å erverve egen eiendom på stedet i 1874, og påbegynte deretter  byggingen av en ny fyrstasjon på et oppfylt skjær – slik den nå ligger.

Den nye fyrstasjonen sto ferdig i 1877

Den fikk nå fast betjening som bodde i egen innredet leilighet i fyrbygningen.  Fyrlykta var installert i et karnapp i bygningens annen etasje.  På taket var det bygd et tårn for den nye tåkeklokka.  Hammeren, som i tåkeperioder skulle slå på klokka hvert 4. sekund, ble drevet av et urverk—en streng med lodd som gikk gjennom alle etasjene og som fyrvokteren måtte trekke opp.

Fyrbygningen fremstår i dag stort sett som ved oppføringen i 1877, men hadde opprinnelig flere bygningsmessige detaljer i sveitserstil.  Bygningen ble malt gul slik standard fyrfarge var den gangen.

Senere har det skjedd en rekke tekniske forbedringer på fyret. I 1891 ble det installert et ”klippapparat” som ga blinkende lys i sektorer som markerte farlig farvann.  I 1919 fikk fyret elektrisitet—som en av landets første fyrstasjoner.  Klokketårnet ble revet og erstattet med elektrisk tåkesirene.  Linsen ble flyttet opp på taket i et lyktehus med utvendig galleri slik det fortsatt fremstår.

Som ledd i fyrvesenets store automatiseringsbølge på 1980-tallet, ble Filtvet Fyr avfolket og automatisert i 1985.  Det gamle fyret   ble   nedlagt   og   erstattet  med  et automatfyr på en betongsøyle foran den gamle bygningen.

Filtvet fyr ble fredet i 1997.

Filtvet Fyr ble fredet i 1997.  I begrunnelsen for fredningsvedtaket er det bl.a. påpekt at fyrstasjonen ”er et kulturminne av nasjonal verdi” og at ”det er en god representant for det lille trefyret med tett sammenstilte hus”.  I fredningsvedtaket inngår alle bygningene og hele eiendomsarealet med den gamle hagen og stranden.

I 2000 ble Filtvet Fyr overdratt fra Staten til daværende Hurum kommune, som i sin tur inngikk en avtale med «Filtvet Fyrs Venner».  Venneforeningen står for restaurering, vedlikehold og drift av fyret som kulturinstitusjon.

Formålet med foreningen Filtvet Fyrs Venner er å restaurere og drive fyret til allmennhetens beste.  Det innebærer å vedlikeholde både bygninger og hage samt sørge for aktiv bruk av eiendommen til ulike formål.