«Haakon VII og angrepet på Norge» – ved Tor Bomann-Larsen onsdag 30. november 2011

Forfatteren Tor Bomann-Larsen hadde virkelig et lydhørt og interessert publikum i sin hule hånd på fyret denne blåsende siste kvelden i november.  Han leste litt fra og snakket om sin siste bok, bind 5 i verket om Kong Haakon – «Æresordet».

Det var spennende, og flere av tilhørerne hadde også spørsmål å stille – ikke bare om innholdet, men også om det å grave seg ned i kildene, det å velge stoff og det å oppdage ukjente brev og historier.