Filtvet Fyrs venner markerer 25 år

Filtvet Fyrs Venner ble stiftet 15. april 1998. Det betyr at venneforeningen rundet 25 år i våres. Det ønsker styret å markere. Vi inviterer derfor til fyret lørdag 9. september kl. 14. Arrangementet er lagt til som et arrangement i Asker kommunes kulturminneuke. Gjennom disse 25 årene har mange, mange vist sin interesse for Filtvet fyr – enten som aktive i tillitsverv, som dugnadsjobbere, som sommervakter, som medlemmer og som generelt inteeressert i arbeidet som gjøres.

Programmet for dagen er at tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl vil åpne arrangementet. Det vil bli musikk ved Jan Thommessen trio, Knut-Arne Ekern vil fortelle litt om fyret og vårt lokale medlem Zoltan Juhasz sørger før ekte gulasj.

Som den store gaven til alle aktive har styret også engasjert musikeren Ola Bremnes til å holde en konsert som avslutning på dagen. Han kommer reisende i ens ærend fra Svolvær for å krydre arrangementet. Vi kan vel håpe på at han også fremfører visa «Har du fyr»!

Det er gratis inngang til både konsert og arrangementet ellers.

Fra årets jazzkonsert 24. juni – foto Inger S. Eriksen