Filtvet Fyr slik VI ser det

Som i 2013 inviterte Venneforeningen 7. klassinger til fyret for prosjektet «Filtvet fyr slik VI ser det». Tanken bak var at elevene – under instruksjon av styremedlem i FFV og kunstner Olav Grimstad – skulle lage et lite maleri av Filtvet fyr. Opplevelsen av å bli veiledet av en aktiv kunstner og å få hengt bildet opp i et galleri, tenkte vi kunne være en fin opplevelse å ta med seg.

Slik ser VI Filtvet fyr! (Foto Inger S. Eriksen)

I fjor gikk tilbudet til Tofte og Filtvet skoler; i 2014 var det Sætre skoles 7. klassinger som ble invitert. Etter en formiddag på fyret i september hvor elevene tegnet skisse, var Olav på besøk på skolen en hel dag i oktober. Da fikk elevene utdelt lerret og akrylfarger; skissene fra dagen på fyret ble overført til lerretet og deretter malt.

Resultatet ble hengt opp på veggene på fyret – de samme veggene som om sommeren fylles av kunst utført av anerkjente norske kunstnere. På kveldstid 2. og 4. desember ble elevene og deres foresatte invitert til vernissasje på fyret – med eplemost i glasset og velkomsttale v/Olav. Stor stas var det!

6. desember var fyret åpent for at «hvem-som-helst» kunne komme og beskue verkene. Vel blåst, unge kunstnere!