Filtvet fyr deltok i landsdekkende aksjon

Bål i kveldsmørket (Foto Inger S. Eriksen)

I 2020 druknet 88 mennesker i ulykker til sjøs.  For å forhindre flere drukningsulykker  ønsket Redningsselskapet å lansere  «Den digitale redningsskøyta» som et hjelpemiddel for personer som havner i en vanskelig situasjon på sjøen.  De valgte å markere dette den 11. mars i samarbeid Norsk Fyrhistorisk forening ved  å invitere 88 fyrstasjoner til å være med ved å tenne en varde/et bål eller brenne fakler.  Invitasjoner gikk til utvalgte fyrstasjoner, og Filtvet fyr var et av de utvalgte fyr.  Dette kunne vi jo ikke si nei til!  Torsdag 11. mars var en dag med «grisevær», men båltenningen var godt forberedt med tørr ved lagret i naustet og båltennerne var godt utrustet med tennvæske.  En liten gjeng samlet seg på fyrstranda og en av dem sto med håndholdt telefon mot bålet i en drøy halvtime.  Hele seansen ble streamet av Redningsselskapet.  Bålet varmet godt, og det ble en hyggelig stund der på stranda.