Erik P. Petri – en glemt maler

For ca. et år siden tok Synøve G. Hetager kontakt med Venneforeningen med spørsmål om vi kunne tenke oss å være med og arrangere en utstilling med arbeider av Erik Petri.  Petri bodde på Filtvet fra 1919 til han døde i 1966 (på Filtvet Aldershjem).  Synøve hadde fattet stor interesse for ham  da hun fant en koffert etter faren sin full av materiale om Erik Petri.  Ved siden av utstilling om Erik Petri resulterte materialet også i en bok om maleren.  Synøve sporet opp bilder i privat eie, og ca. 60 bilder ble hengt opp på fyret denne helgen.

Motiv fra Holmestrand (Foto Inger S. Eriksen)

Utstillingen ble åpnet av ordfører Monica Vee Bratlie fredag ettermiddag.  Seniorkurator Ellen Lerberg fra Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur hilste til de fremmøtte, Bjørn Brænd (forlegger og utgiver av boka) gjorde det samme.  Og selvfølgelig – Synøve Hetager fortalte om kunstneren, om utstillingen og om boka.

Lørdag og søndag kunne vi i tillegg invitere til vandringer i lokalmiljøet for å finne steder hvor vi kunne ane at motivene var hentet fra.  Dette sto Knut-Arne Ekern for.  Lørdag gikk turen til Karijordet (Petris bosted) og søndag var det Nordstrandveien fra hovedveien og ned til dampskipsbrygga som fikk besøk av en stor gruppe.  Knut-Arne fortalte ikke bare om Petri; han fikk flettet inn mye lokalhistorie på sin vei også.

Dette var en utstilling som fenget særlig den eldre garde av lokalbefolkningen.  Mange hadde hatt et forhold til Petri og mange kunne huske ham.  Ca. 300 personer var innom fyret denne helgen.