Endelig!

En godt sikret dugnadsleder og bygningsansvarlig, Per Ole, i aksjon. (Foto Inger S. Eriksen)

Fyret er fulgt godt opp gjennom årene – først med ren restaurering og de siste årene med vanlig vedlikehold.  Men noen jobber er litt mer utfordrende enn andre!  Veggen bak selve lykta (med pipa inni) har vi gått og sett på noen år.  Den var virkelig stygg og skjemmende.  Men det er vel sånn med ting som kan virke litt utfordrende – man drar det ut.  Men nå ble det tatt tak.  24. og 25. august ble jobben gjort av tre greie karer.  Lift ble leid og han som ikke hadde problemer med høyder, tok jobben – godt sikret med klatresele og tau.  Virkelig godt jobba!  Nå kan vi puste ut en stund.