Eksporten av naturis fra Norge og Hurum 1840 – 1920

Stuene ble (som vanlig) helt fulle da Eyvind Bagle – med doktorgrad i historien om produksjon og salg av naturis fra Norge. Også i Hurum foregikk slik produksjon. Vi har vel alle sett sporene i form av isdammer.

De fremmøtte fikk bilder og et foredrag om både hvordan dammene ble vedlikeholdt, hvordan isen ble skåret og hvilke redskaper som ble brukt (mange forskjellige), hva isen ble brukt til, hvor den ble sendt, problemer under transport (isen smeltet litt underveis og kunne noen ganger forskyve seg og skape problemer), pris og omfang sammenliknet med andre eksportartikler osv. Det var mye informasjon og interessant å få vite mer om. Flere av gjestene var godt informert og interessert fra før, og det kom både spørsmål og kommentarer fra publikum.