Dugnadsgjengen står på

Stort sett alle vinduene på fyret har trengt sårt til en grundig oppussing.  Det er noe vi har visst en stund.  Nå skulle det tas tak.  Arbeidet startet med ett vindu høsten 2018 – et vindu hvor det var oppdaget råte.  Det var en stor jobb, og resten av vinduene ble utsatt til våren 2019.

Det er en del som skal på plass før en slik jobb – både avtale med håndverker og bestilling av stillas.  Jobben var såpass spesiell at dugnadsjobberne ønsket profesjonell hjelp.  De som startet Filtvet Fyrs Venner for ca. 20 år siden er blitt 20 år eldre.  Gleden ved å dingle høyt oppe i et stillas er ikke nødvendigvis like stor for alle.  Men flere synes heldigvis at det er greit.

I slutten av april var stillaset på plass (på to sider – også ut mot fjorden) og vi satte i gang.  En ikke så stor gjeng (5 -6 personer) jobbet hardt og intenst i hele mai.  Ved en rask gjennomgang av loggboka vår, ser vi at over 200 dugnadstimer er lagt ned.

Nå er stillaset nede og de fleste vinduene er på plass, pene, med ny kitt og ny maling.  Det står igjen litt, men det kan enkelt tas hånd om uten bruk av stillas.

Det spas hvit sand – tungt! (Foto Inger S. Eriksen)

Men det er ikke bare vinduene som har fått oppmerksomhet.  Den vanlige strandryddingen har selvfølgelig foregått, blomster er plantet og hagen er stelt.  Gjerdet er malt – på begge sider – nesten helt opp.  Venneforeningen har også i flere år hatt problemer med at nederste del av gjerdet blir begravet i sand slik at det står i fare for å råtne.  Tre mann gikk løs på det i begynnelsen av mai og «gravde gjerdet fri».  Flere traktorskuffer ble fraktet vekk.  Det var tungt Arbeid!   Flere dugnadsjobbere var i aksjon med dette også.

Godt jobba alle sammen!