Besøk på Fulehuk fyr

Noen ganger beveger styremedlemmer i venneforeningen seg litt utenfor «hjemmet».  Fulehuk fyr feirer 200 årsjubileum i disse dager, og inviterte til et seminar på fyret 10. august.  Temaet var bruk og bevaring av fyrstasjonene – med særlig vekt på etterslep i vedlikehold.  Både Fulehuk og Filtvet er i gode hender hos en aktiv venneforening; begge fyr er eid av sine kommuner og har driftsavtaler med eierne.  Men det er STOR forskjell på fyrene.  Særlig tilgangen til fyret er forskjellig.  Vi ligger midt i bebyggelsen og kan svippe til Tofte og Byggmix hvis vi plutselig ser at vi mangler noen skruer.  På Fulehuk må de i båt i 30 minutter ut mot åpent hav. Og – ikke minst – bygningsmassen på Fulehuk er mye større enn på Filtvet.  Det er mye mer å ta vare på og fyret ligger værhardt til i havgapet!

Fulehuk fyr - på en stein i havet
Farvel Fulehuk fyr! (Foto INger S. Eriksen)

Det var flere innlegg fra kapasiteter på feltet og fint å være med på for FFV’s utsendte.  Filtvet fyr og Lindesnes fyr var bedt om å gi «Gode eksempler på mangfoldig bruk av fyr».  Vi fikk ti minutter hver, og det er ikke lett å fortelle om alt vi gjør på 10 minutter.  Men det gikk.  Fyrets utsendte var Inger Stokstad Eriksen.