Årsmøtet

Fyrhagen juni 2015 (Foto Inger S. Eriksen)

Fyrets årsmøte ble avholdt på fyret torsdag 11. juni kl. 19.00.  17 medlemmer var til stede.  Årsberetning  og regnskap for 2014 samt budsjett for 2015 ble lagt frem.  Styreleder Knut-Arne Ekern kom med mange utfyllende kommentarer – både til året som gikk og til de store arbeidene som i vår var utført på fyret.

Styret i 2015 består av:  Knut-Arne Ekern (leder) samt styremedlemmene Fred Nederhoed, Ingrid Wittussen, Kari Hauge, Olav Grimstad (kommunalt oppnevnt) og Inger S. Eriksen