Årsmøte i Filtvet Fyrs Venner

Årsmøte i FFV avholdes på fyret torsdag 11. mai 2023 kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret hende innen 20. april og sendes til post@filtvetfyr.no.