Årsmøte 14. mai 2024

Årsmøtet i Filtvet Fyrs Venner gjennomføres på fyret torsdag 15. mai kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker. Dersom du ønsker å ta opp en sak på møtet, må styret ha informasjon om dette senest fredag 19. april. Send til e-post: post@filtvetfyr.no.