Filtvet Fyr


Vi fortsetter med Fyrkafé

Det har vært 8 torsdager med fyrkafé høsten 2019.  Oppslutningen har vært over all forventning og venneforeningen fortsetter med glede møtene på fyret.

Allerede torsdag 10. januar var vi i gang, og fortsetter hver 14. dag utover vinteren.  Neste møte blir 24. januar, deretter 7. februar, 21. februar osv.

De små upretensiøse mini-innslagene i kulturell retning fortsetter.  Kultur er så mangt!  Det henger mange bilder på veggene på fyret – bilder som kan vekke minner og gi betraktninger.  Andre ideer mottas med takk!

Vi sees!