Filtvet Fyr


Styret

filtvet-fyr-styret-mai-2014Filtvet Fyrs Venner ledes av et styre på åtte personer med fire varamedlemmer.  Et medlem med vara oppnevnes av Hurum kommune.  Styret ble utvidet på årsmøtet i 2018 fra seks til åtte medlemmer og fra 3 til 4 varamedlemmer.

For 2019 består styret av:

Leder
Knut-Arne Ekern (fra 1998)

Styremedlemmer

Inger Stokstad Eriksen (fra 2001)

Per Ole Bjørklund (fra 2018)

Kari Hauge (fra 2013 – vara fra 2010)

Ingrid R. Wittussen (fra 2013)

Randi Maakestad (politisk oppnevnt fra 2015)

Kari Skive Stuvøy (fra 2018)

Solveig Bamrud (fra 2018)

Har du spørsmål om arrangementer, leie, medlemskap etc. kan du kontakte oss på post@filtvetfyr.no.

Styreleder kan også kontaktes på telefon 90 73 06 49.

På bildet er styret fotografert før årsmøtet 24. mai 2013.  Fra venstre:  Inger S. Eriksen, Fred Nederhoed, Kari Georgsen (på vei ut av styret etter 15 år), Kari Hauge (ny i styret fra 2013), Olav Grimstad, Randi Maakestad (på vei ut av styret etter 10 år) og Knut Arne Ekern.  Ingrid Wittussen ble valgt inn som nytt medlem i styret denne kvelden, men var ikke til stede da bildet ble tatt.