Filtvet Fyr


Styret

filtvet-fyr-styret-mai-2014Filtvet Fyrs Venner ledes av et styre på seks personer med tre varamedlemmer.  Et medlem med vara oppnevnes av Hurum kommune.

For 2016 består styret av:

Leder
Knut-Arne Ekern (fra 1998)

Kasserer og Medlemsansvarlig
Inger Stokstad Eriksen (fra 2001)

Styremedlem
Kari Hauge (fra 2013)
Ingrid Wittussen (fra 2013)
Fred Nederhoed (fra 2010)
Randi Maakestad (politisk valgt fra 2015)

Har du spørsmål om arrangmenter, leie, medlemskap etc. kan du kontakte oss på post@filtvetfyr.no.

Styreleder kan også kontaktes på telefon 90 73 06 49.

På bildet er styret fotografert før årsmøtet 24. mai 2013.  Fra venstre:  Inger S. Eriksen, Fred Nederhoed, Kari Georgsen (på vei ut av styret etter 15 år), Kari Hauge (ny i styret fra 2013), Olav Grimstad, Randi Maakestad (på vei ut av styret etter 10 år) og Knut Arne Ekern.  Ingrid Wittussen ble valgt inn som nytt medlem i styret denne kvelden, men var ikke til stede da bildet ble tatt.