Filtvet Fyr


Sommeren på Filtvet fyr

Vi er i ferd med å avrunde utstillingen med Asker Bildende Kunstnere, og blikket rettes mot Åpent fyr 2019!  Avtaler med kunstnerne om å montere utstillingen gjøres, vaktliste ferdigstilles (42 dager krever en del vakter), annonser bestilles etc.

Kunstnerne er klare og vi gleder oss til å treffe Beate Strindberg, Bente von Krogh, Birgit Askestad, Morten Juvet og Tone Flesche.

Maskinhuset har de siste årene blitt brukt  til utstillinger av egne fotografier.  Denne sommeren tar vi imot Johan van den Boom Cairns med sitt prosjekt «Pick a piece of rubbish».  Siden 2017 har han ledet arbeidet med å systematisk rydde Hurums kystlinje for å fjerne maritimt avfall.  Prosjektet i Hurum består i å 1) å rydde kystlinjen for marin forsøpling, 2) sortere søpla og 3) lage kunst av marint avfall.  Denne prosessen vil han dele med oss i Maskinhuset.