Filtvet Fyr


Velkommen til fyrtreff

Vi står på!  Velkommen til nytt fyrtreff torsdag 12. mars.

Det inviteres til nytt treff til vanlig tid – kl. 12 – 14.   Vi har vært gjennom en periode med mye vind og springflo her ved fjorden.  Temaet følges, og på neste fyrtreff vil norsk-nederlenderen Fred Nederhoed fortelle om den store flommen i 1953.  I hans fødeland fikk den store følger.