Filtvet Fyr


Asker Kulturåret 2020

Vår nye, sammenslåtte kommune har valgt året 2020 til å markere kulturaktiviteter av alle slag.  Det er valgt forskjellige tema for alle årets måneder.  Juni er viet kystkultur og juli har turisme som tema.  Begge disse temaene er jo aktuelle for Filtvet fyr og livet der.  Det er derfor naturlig at FFV er med på dette.   Venneforeningen har valgt å presentere den lokale kystkulturen søndag 14. juni.  Dagen er under planlegging, og vi kommer tilbake til mer konkret innhold.  Men – vi vet at Naustet og Maskinhuset vil bli brukt til en utstilling av gamle (og nye) bilder av kystkulturen.